banner
  Home  |  Profile   |  Contact


Rében BV, ICT Management & Advies


In de wereld van de ondernemer is snelheid van handelen essentieel. Inspelen op ontwikkelingen, aanpassen aan markt-
omstandigheden
, inperken van risico’s, benutten van kansen. Slagvaardigheid is cruciaal, daadkracht van levensbelang.

Dat ICT daarin een steeds prominentere rol speelt is niet nieuw, toch weten veel bedrijven onvoldoende gebruik te maken
van de mogelijkheden die de hedendaagse technologieën bieden. Bestaande systemen bieden vaak geen concurrentie-
voordeel, ze werken eerder vertragend en zijn tot last.

De wens om te vernieuwen is vaak aanwezig, maar wordt gehinderd door de onzekerheid en risico’s die onderkend worden.

Rében is de partner op het gebied van Management & Advies als het er echt toe doet!

linkedin

dd
© Copyright 2011 René Bentvelzen nl  uk